Moje Wpisy

Lat. Posiada przyrządzanie zawodowe i odbył pełnym wymiarze zasadniczą Artykuły Moje służbę, lat, której chce się dobrowolnie do zawodowej służby wojskowej wystawia zaświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce pełnić zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, gdyby posiada dolny rząd wojskowy; żołnierz, zaległy po zdaniu egzaminu na pełnienie służby abstrahując od granicami państwa aż do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, może znajdować się poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje ewentualnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.